štartovné    0,50 €
čakanie 12,00 €/hod
sadzba I cena za km   0,90 €
Zvolen centrum   2,29 €/jedna adresa
Zvolen ostatné časti    2,79 €/jedna adresa
 Časová objednávka                                                                                                                            1,00 €
 
Okolité obce         Sliač rožok 5,50€ Veľká Lúka 8,00€
Badiná 14,00€ Hronská Breznica 10,00€ Kráľová 8,50€ Sliač kúpele 6,00€ Vlkanová 10,00€
Bacúrov 10,00€ Hronsek 10,00€ Lieskovec 5,00€ Sliač letisko 7,00€ Vígľaš 11,00€
Badín 10,00€ Huta 11,00€ Lukavica 11,00€ Sielnica 8,00€ Zolná 8,00€
Budča 5,50€ Kováčová 4,50€ Očová 11,00€ Turová 7,00€ Zvolenská Slatina 9,50€
Dobrá Niva 11,00€ Kováčová kúpele 5,00€ Podzámčok 9,00€ Tŕnie 8,50€ Železná Breznica 10,00€
 
Okolité mestá     Košice 170,00€ Prievidza 53,00€    
Banská Bystrica Ministry 16,00€ Čadca 130,00€ Krupina 24,00€
   
  Trenčín 120,00€
Banská Štiavnica 28,00€ Detva 21,00€ Levice 70,00€ Pliešovce 20,00€ Trnava 135,00€
Brezno 60,00€ Galanta 120,00€ Lučenec 50,00€ Piešťany 135,00€ Žiar nad Honom 21,00€
Bojnice 56,00€ Kežmarok 145,00€ Martin 75,00€ Poprad 135,00€ Žarnovica 37,00€
Bratislava 145,00€ Komárno 135,00€ Nitra 100,00€ Rožňava 130,00€ Žilina 100,00€
 
Letiská          
Sliač 7,00€ Bratislava 145,00€ Viedeň 180,00€
Budapešť 150,00€ Košice 170,00€ Praha 500,00€
     
 
EU mestá